Incumbent Council

Incumbent Council

 

 Dr. Chow Pak Chin, BBS, JP 

Dr. Kam Ting Kwong, Joseph 

Dr.  Yeung Fung Yee, Emily (President) 

Dr. Ching Hok Ying, Ruby

Dr. Leung Kai Ching, Peter

Dr. Woo Chai Fong, Donald

Dr.  Chiu Yee Hang, THomas

Dr. Mary Ho

Dr. Yau Kin, Kenneth

Dr. Yuen Shi Yin, Nancy

Dr. Yip Pui Pui 

Dr. Ho Wing Lau

Mr, Cheung Wai Lun, William